ਕੈਸੀਨੋ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਸੀਨੋ ਬਰਾਬਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੈਸੀਨੋ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰੇਟਿੰਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ' 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਸਰਵੋਤਮ ਔਨਲਾਈਨ ਕੈਸੀਨੋ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਸੀਨੋ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਨੋ ਦੀ ਸਾਖ

  • ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ।
  • ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਨੋ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਤਰਾ) - ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਕੁ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
  • ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ + ਅਸੀਂ ਕੈਸੀਨੋ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ/ ਅਸੀਂ ਸਲਾਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਕ

  • ਕੀ ਕੈਸੀਨੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • ਸਾਈਟ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ
  • ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ

ਆਦਰਯੋਗ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਟਿੰਗ

  • ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਔਨਲਾਈਨ ਕੈਸੀਨੋ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੋਨਸਾਂ (Askgamblers, LCB, The Pogg, Casino Guru, ਆਦਿ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਜੂਏ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਸੋਨਾ ਮਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।